Skup
zbóż

PROMOCJEPROMOCJA


REGULAMIN SPRZEDAŻY DYSTRYBUTORÓW
I PUNKTÓW SPRZEDAŻY STW S.A


ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą ,,KURKA 10+” zwanej dalej Promocją, jest STW S.A , Warszawie 08-300 przy ul. Koszykowa 59 lok7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000636447; NIP: 8231661585; REGON: 36537457400000; (dalej Organizator).

 2. Sprzedaż premiowa zostanie przeprowadzona na terenie całej Polski w okresie
  od 1 marca 2021 r. do 30 kwiecień 2021 r.

 3. Celem Sprzedaży Premiowej jest wsparcie sprzedaży produktów –linii drobiowej STW S.A.

MIESZANKI PEŁNOPORCJOWE DLA KURCZĄT I KUR NIOSEK

Linia pasz KURKA – to program żywienia kurcząt i kur niosek w chowie gospodarskim, stworzony dla wymagających hodowców, ceniących sobie wysoką efektywność chowu w połączeniu z wysokimi walorami kulinarnymi. Pasze zawierają w swoim składzie produkty ekspandowane oraz są w pełni zbilansowane pod kątem białkowo-energetycznym, pozwalającym w pełni wykorzystać potencjał genetyczny ptaków. Dodatek suszu z pokrzywy i marchwi wpływa na poprawę kondycji ptaków oraz wartości odżywczej jaj. Pasze wolne od GMO.


SKŁADNIKI
J.M.
KURKA ODCHÓW 1
KURKA ODCHÓW 2
KURKA
Forma
J.M.
kruszonka
mlewnik
mlewnik
Przedział wiekowy
tydzień
1-8
9-16
od 17

ZASADY PROWADZENIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Sprzedaż premiowa skierowana jest do osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność gospodarczą i współpracujących z Firmą STW S.A na podstawie umowy dystrybucyjnej.

 2. Nagrodą w sprzedaży premiowej jest możliwość uzyskania karmidła dla drobiu– za 1,20 PLN netto za 1 szt.

 3. Warunki sprzedaży premiowej:

  - Uczestnik, który w okresie trwania promocji dokona zakupu (wyfakturowany towar) ilości 10 worków wybranej paszy dla drobiu otrzyma możliwość nabycia jednego karmidła dla drobiu za 1,20 PLN netto.

  - Sprzedaż premiowa trwa od 1 marca 2021 r. do 30 kwiecień 2021 r.

 4. W okresie trwania sprzedaży premiowej , Uczestnik może realizować zakupy produktów nie korzystając z Promocji, o czym poinformuje Organizatora w momencie składania zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej sprawować będzie Komisja w składzie: Łukasz Żurawiecki, Marcin Pawłowski.

 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Sprzedaży Premiowej przez przedstawicieli STW S.A

 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Sprzedaży Premiowej mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres:  STW S.A Repkowska 53, 08-300 Sokołów Podlaski nie później niż terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń.

 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 5. Dane osobowe Uczestników akcji będą przetwarzane przez Organizatora STW S.A w Warszawie 08-300 przy ul. Koszykowa 59 lok7, w celu prowadzenia akcji, jako informacje niezbędne do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 UE („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w akcji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji akcji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Organizator może przekazywać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora w związku z akcją. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem pod ww. adresem.