Skup
zbóż

PROMOCJE

Natural Highly Protect Protein - określa technologię termiczno-ciśnieniowej naturalnej obróbki białka śruty sojowej, rzepakowej, lnianej, słonecznikowej.

Technologia NHPP polega na wywołaniu denaturacji struktury białek w ściśle określonych kontrolowanych warunkach wzrostu ciśnienia, temperatury i maceracji mechanicznej w celu uzyskania ponad 60% naturalnego efektu ochrony białek przed degradacją przez mikroby żwaczowe (należy pamiętać ze efektywność przemian białkowych na poziomie żwacza jest bardzo niska i wynosi tylko ok 30%).

Tak naturalnie zmodyfikowane białko chronione trafia do dalszych odcinków układu pokarmowego, gdzie pod wpływem enzymów i niskiego pH oddaje zachowane walory odżywcze bezpośrednio w jelicie cienkim. Proces jednocześnie znacząco, bo ok 10 - 12% - podnosi strawność obrabianych produktów.

Redukcja produkcji metanu
Redukcja poziomu mocznika w mleku
Poprawa efektywności wykorzystania pasz białkowych
Wzrost parametrów białka w mleku
Większa dostępność limitujących aminokwasów Lizyny i Metioniny
Poprawa stanu zdrowotnego

Porównanie śrut sojowych
w zakresie rozkładu białka w żwaczu