Skup
zbóż

PROMOCJESTW S.A. korzystając z wieloletniego doświadczenia w produkcji Ekstrudowanej Śruty Sojowej Highenergy Bez GMO - stosując własną technologię NHPP podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności w zakresie produkcji pasz.
Analizując potrzeby rynku oraz oczekiwania hodowców na pierwszy etap wprowadza kompleksową ofertę pasz Bez GMO dla: bydła mlecznego, cieląt i bydła opasowego,w nowo uruchomionym zakładzie produkcyjnym.

Stosując komponenty paszowe powstałe przy wykorzystaniu własnej technologii NHPP odpowiednio zbilansowanych składników oraz stosowaniu najlepszych jakościowo surowców, produkujemy pasze zaspakajające w pełni wymagania pokarmowe: krów mlecznych, cieląt i bydła opasowego przy jednoczesnym zachowaniu zdrowotności na wysokim poziomie.Natural Highly Protect Protein - określa technologię termiczno-ciśnieniowej naturalnej obróbki białka śruty sojowej, rzepakowej, lnianej, słonecznikowej.

Technologia NHPP polega na wywołaniu denaturacji struktury białek w ściśle określonych kontrolowanych warunkach wzrostu ciśnienia, temperatury i maceracji mechanicznej w celu uzyskania ponad 60% naturalnego efektu ochrony białek przed degradacją przez mikroby żwaczowe (należy pamiętać ze efektywność przemian białkowych na poziomie żwacza jest bardzo niska i wynosi tylko ok 30%).

Tak naturalnie zmodyfikowane białko chronione trafia do dalszych odcinków układu pokarmowego, gdzie pod wpływem enzymów i niskiego PH oddaje zachowane walory odżywcze bezpośrednio w jelicie cienkim. Proces jednocześnie znacząco, bo ok 10 - 12% - podnosi strawność obrabianych produktów.