Skup
zbóż

PROMOCJE

Podczas procesu ekstrudowania białka śruty sojowej, rzepakowej , lnianej , słonecznikowej w sposób naturalny bez dodatków chemicznych powstaje naturalna obróbka białka w tych śrutach nazwana procesem : Natural Highly Protect Protein (NHPP).

Technologia ta polega na wywołaniu denaturacji struktury białek w ściśle określonych warunkach wzrostu ciśnienia, temperatury i maceracji mechanicznej w celu uzyskania ponad 60% naturalnego efektu ochrony białek przed degradacją przez mikroby żwaczowe (należy pamiętać ze efektywność przemian białkowych na poziomie żwacza jest bardzo niska i wynosi tylko ok 30%).

Tak naturalnie powstałe białko chronione trafia do dalszych odcinków układu pokarmowego, gdzie pod wpływem enzymów i niskiego pH oddaje zachowane walory odżywcze bezpośrednio w jelicie cienkim. Proces jednocześnie znacząco, bo ok 10 - 12% - podnosi strawność obrabianych produktów.

Redukcja produkcji
Redukcja poziomu mocznika w mleku
Poprawa efektywności wykorzystania pasz białkowych
Wzrost parametrów białka w mleku
Większa dostępność limitujących aminokwasów Lizyny i Metioniny
Poprawa stanu zdrowotnego