Skup
zbóż

PROMOCJESTW S.A. korzystając z wieloletniego doświadczenia w produkcji Ekstrudowanej Śruty Sojowej Highenergy Bez GMO - stosując własną technologię NHPP podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności w zakresie produkcji pasz.
Analizując potrzeby rynku oraz oczekiwania hodowców na pierwszy etap wprowadza kompleksową ofertę pasz Bez GMO dla: bydła mlecznego, cieląt i bydła opasowego,w nowo uruchomionym zakładzie produkcyjnym.

Stosując komponenty paszowe powstałe przy wykorzystaniu własnej technologii NHPP odpowiednio zbilansowanych składników oraz stosowaniu najlepszych jakościowo surowców, produkujemy pasze zaspakajające w pełni wymagania pokarmowe: krów mlecznych, cieląt i bydła opasowego przy jednoczesnym zachowaniu zdrowotności na wysokim poziomie.


Technologia NHPP - Natural Highly Protect Protein - opracowany przez STW S.A. proces ekstrudowania śruty sojowej i rzepakowej. Polega na wywołaniu denaturacji struktury białek w ściśle określonych warunkach wzrostu ciśnienia, temperatury i maceracji mechanicznej w celu uzyskania ponad 60% naturalnego efektu ochrony białek przed degradacją przez mikroby żwaczowe.

Tak naturalnie zmodyfikowane białko chronione trafia do dalszych odcinków układu pokarmowego, gdzie pod wpływem enzymów i niskiego pH oddaje zachowane walory odżywcze bezpośrednio w jelicie cienkim. Proces jednocześnie znacząco, bo ok 10 - 12% - podnosi strawność obrabianych produktów.

Redukcja poziomu mocznika w mleku
Poprawa efektywności wykorzystania pasz białkowych
Wzrost parametrów białka w mleku
Większa dostępność limitujących aminokwasów Lizyny i Metioniny
Poprawa stanu zdrowotnego